Wireless - Easy Route To Your Data
CZ EN

WIRELESS M-BUS MODULY

Modul WM868 PLE WMB

Wireless M-Bus je definován standardem EN 13757-4:2005, který specifikuje bezdrátový přenos dat. Používá se pro dálkové odečty vodoměrů, elektroměrů a měřičů tepla. Prakticky na úrovni fyzické vrstvy OSI modelu protokolu M-BUS realizuje místo sériového přenosu po zkrouceném páru bezdrátový přenos vzduchem.

SOFTLINK zahájil vývoj a výrobu RF modulů s tímto protokolem v roce 2013. V současné době poskytujeme moduly v pásmu 868 MHz s módy T1, S1 a v pásmu 169 MHz v módu N.


Wireless M-Bus
868 Mhz moduly

Wireless M-Bus 868 MHz modules

Wireless M-Bus
169 Mhz moduly

Wireless M-Bus 169 MHz modules