Wireless - Easy Route To Your Data
CZ EN

WACO SYSTEM - Co je radiová technologie WACO?

WACO mesh network - mřížková síť WACO (Wireless Automatic Collector) je unikátní radiová technologie umožňující vytvářet bezdrátové (radiové) sběrnice typu M-BUS nebo RS-485 v kombinaci s radiovými senzory pro radiové měření a monitoring různých fyzikálních veličin bez nutnosti instalace metalických vedení.

WACO pracuje ve volném frekvenčním pásmu 868 MHz a umožňuje vytvářet komunikační strukturu sítě typu "mesh". Přenos dat je transparentní.
WACO wireless network - radio module WACO radiové moduly se vyznačují extrémně nízkou energetickou spotřebou, což dovoluje standardně pětiletý až desetiletý provoz při napájení z baterií.

Použití radiové technologie WACO znamená zkrácení času realizace, výrazné zjednodušení instalace a při dosažení vysoké spolehlivosti ušetření investičních nákladů.

WACO Technology Description Více o unikátní radiové technologii...

WACO System výhody:

  • nízké náklady na realizaci datové sběrnice nebo na prodloužení sběrnice
  • příznivá pořizovací cena, extrémně nízká spotřeba elektrické energie
  • operativnost a snadnost nasazení, jednoduchá konfigurace, flexibilní směrování
  • přirozené rozšíření sběrnice M-Bus
  • spolehlivost přenosu, využití redundantních cest, odolnost proti rušení
  • efektivní využití pásma, vysoká propustnost sítě i při vysokém počtu radiových prvků
  • velký dosah radiových modulů, lineární vzdálenost až 3 km, pokrytí území několika km2
  • přenosová rychlost radiové sítě až 34 800 bitů/s
  • obecné výhody bezdrátové technologie v oblasti telemetrie a dálkového řízení: snadnost instalace, překlenutí obtížně přístupných oblastí, fyzická odolnost, elektrická odolnost (daná galvanickým oddělením prvků), operativnost při realizaci změn apod.