Wireless - Easy Route To Your Data
CZ EN

WACO SI/SA moduly - pulzní/analogový sběrný modul


WACO System – SI/SA RF module Radiové sběrné moduly SI / SA slouží pro připojení čtyř měřených prvků s pulsním digitálním výstupem typu bezpotenciálový kontakt a čtyř měřených prvků s analogovým výstupem s rozsahem hodnot 4÷20 mA, nebo 0÷10 V. Maximální frekvence pulsů je 1 KHz.

Hodnoty se načítají do čítačů jednotlivých vstupů v paměti modulu a v nastavitelných intervalech (10 sekund až desítky hodin) jsou stavy čítačů odesílány na sběrnou jednotku typu WM868-SJ-XX, nebo prostřednictvím brány WM868-RFU/RFE/RFG na centrální systém.
Každý impulsní vstup (SI) lze přepnout do módu "Digital Input", ve kterém je odesílána zpráva o každé změně stavu připojeného kontaktu. Modul tak lze využít i k monitorování ochranných kontaktů, bezpečnostních spínačů apod.
WACO Sensors - RF automatické dálkové odečty měřidel

Soubory ke stažení