Wireless - Easy Route To Your Data
CZ EN

Radiové moduly pro dálkové odečítání vodoměrů Maddalena

WM868-MDA pro odečet vodoměru Maddalena TT-CD SD-RF Moduly WM868-MDA/MDB jsou určeny ke snímání náměrů bytových vodoměrů firmy Maddalena a k radiovému přenosu informace o naměřených hodnotách.

Modul WM868-MDA je určen pro snímání vodoměru Maddalena TT-CD SD-RF, modul WM868-MDB je určen pro snímání vodoměru Maddalena TT-CD ONE TRP.