Wireless - Easy Route To Your Data
CZ EN

WACO RF Analyzátory

WACO RFAN3 analyzátor

WACO RFAN3 analyzátor je počítačový program pro PC umožňující detailní analýzu provozu radiové sítě. Program je napsán v jazyce Java a je spustitelný v prostředí Windows i Linux. PC s programem WACO PCRF analyzátor se připojuje k radiové síti WACO pomocí brány WACO USB GateWay, nebo WACO Ethernet & GSM GateWay. Data naměřená v místě instalace je možné uložit do souboru k pozdější podrobné analýze nebo k archivaci jako podklad pro pozdější srovnávací analýzu.

WACO System – PC analyzátor radiového signálu WACO System – PC analyzátor radiového signálu

Soubory ke stažení