Wireless - Easy Route To Your Data
CZ EN

GSM/GPRS GateWay - 2 v 1 - automaticky obsahuje Ethernet

Zprostředkování výměny informací mezi sběrným řídícím, monitorovacím systémem či jinou centrální aplikací a mezi vzdálenými prvky radiové sítě WACO prostřednictvím služby GSM&GPRS a také prostřednictvím standardní IP sítě v případě použití pouze Ethernetu.

GSM&Ethernet GateWay rozhraní:

  • Radiové rozhraní GSM-GPRS-SMS
  • Radiové rozhraní WACO SLRF
  • Interní rozhraní I2C pro rozšiřující moduly (čtyřvstupový osmibitový čítač pulzů)
  • Rozhraní RJ-ethernet
WACO GSM/Ethernet GateWay