Wireless - Easy Route To Your Data
CZ EN

Expandéry

Expandery lze použít v kombinaci se sběrnicovými moduly WM868 MM = M-Bus Master, WM868 MS = M-Bus Slave, R4 = RS-485, R2 - RS-232, DO, RFE = Ethernet gateway, RFG = GSM/ Ethernet gateway. Expandery jsou vybaveny čtyřmi vstupy nebo výstupy, případně mohou být vstupy a výstupy v kombinaci 2xDO a 2xDI.

Expandéry lze použít pro ovládání různých výkonných zařízení jako jsou relé, ventily, případně lze pomocí nich detekovat jejich stavy. Pro komunikaci s DO moduly je použit NEP protokol –Softlink, připravuje se implementace protokolu Modbus. Moduly komunikují se sběrnicovými moduly po sběrnici I2C.

Expandéry mohou mít různé jiné funkce, jako je měření teploty a čítání pulzů. WACO System - řízení a kontrola s využitím expandérů WACO System - radiové moduly