Wireless - Easy Route To Your Data
CZ EN

Wireless M-BUS, M-BUS MODULY

WACO System – M-BUS a wireless M-BUS moduly

Radiomodemy umožňují realizaci bezdrátové sběrnice M-Bus s plnohodnotnými parametry a všemi standardně využívanými komunikačními módy. Každý prvek pro radiový přenos dat má unikátní (neměnnou) individuální adresu, konfigurovatelnou skupinovou (multicast) a všesměrovou (broadcast) adresu. Bezdrátová datová sběrnice tak může být rozdělena do libovolného počtu skupinově adresovatelných logických celků (clusterů). Každý M-Bus WACO modul je vybaven konfiguračním portem RS-232, který slouží pro nahrávání software a pro konfiguraci modulu. Pro prodloužení dosahu bezdrátových M-Bus modulů je možné použít repeatry.

Wireless M-Bus pro smart metering

Tyto moduly splňují normy EN1434 wireless M-Bus a jsou určeny pro využití zejména v prostředí dodavatelů energií a jejich smart meteringu. Wireless M-Bus moduly WACO jsou nezávislé na výrobci měřidla a jsou plně konfigurovatelné. Pro přenos dat do centrálních systémů je možné využít jak wireless M-BUS GPRS gateway tak i M-BUS ethernet gateway v případě dostupnosti IP sítě. Pro prodloužení dosahu M-Bus modulů je možné použít i repeatry.

Přidejte impulsnímu výstupu wireless M-Bus vlastnosti

Naše výkonové převodníky z impulsních výstupů na protokol wireless M-Bus rozšíří možnosti vašich měřidel nejen o bezdrátové dálkové odečty ale zároveň změní i běžný měřící přístroj na wireless M-BUS zařízení se všemi výhodami, které tento protokol nabízí.


WACO M-Bus rozhraní Master

M-Bus RF module

WACO M-Bus rozhraní Slave

M-BUS
WACO WM868-R4
elektrické rozhraní RS-485
M-Bus
WACO WM868-R2
elektrické rozhraní RS-232
wireless M-Bus RF module